Vintage Baktiari 7’x10′

$2,780.00

Vintage Baktiari circa 1940

Size 7’x10’2″ One of a kind Persia

SKU: 26407 Category: Tag: